نهاد زنان سازمان ملل

مریم میرزاخانی در میان چهره‌های الهام‌بخش سازمان ملل متحد

مریم میرزاخانی در میان چهره‌های الهام‌بخش سازمان ملل متحد

سازمان ملل "مریم میرزاخانی" را در میان چهره‌های الهام‌بخش خود در راه هموار کردن مسیر دانش‌اندوزی برای زنان قرار داد.