بیوگرافی سید مصطفی سعیدی، قدیمی ترین نقال ایران

بیوگرافی سید مصطفی سعیدی، قدیمی ترین نقال ایران

نقالی ایرانی یا افسانه‌گویی ایرانی کهن‌ترین شکل بازگویی افسانه‌ها در ایران است و از مدت‌ها پیش نقش مهمی در جامعه دارد. نقال کسی است که نقل حماسی می‌گوید و مضمون نقلهایش بیشتر پیرامون داستان شاهان و پهلوانان ایران زمین است. سید مصطفی سعیدی یکی از نقالهای قدیمی ایرانی است که در این مقاله از آسمونی به زندگی نامه او می پردازیم.

سید مصطفی سعیدی، قدیمی‌ترین نقال ایران در بیمارستان بستری شد

سید مصطفی سعیدی، قدیمی‌ترین نقال ایران در بیمارستان بستری شد

قدیمی‌ترین مرشد و نقال ایران در بیمارستان بستری شد.