نظام مالیاتی

تنها 43 درصد پزشکان کشور کارتخوان نصب کرده اند

تنها 43 درصد پزشکان کشور کارتخوان نصب کرده اند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تاکنون 43 درصد پزشکان کشور در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت‌نام کرده اند، گفت: پزشکان تا تاریخ 30 بهمن ماه سال جاری مهلت دارند در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت نام کنند.

نظام بانکی باید در خدمت تولیدکنندگان قرار گیرد

نظام بانکی باید در خدمت تولیدکنندگان قرار گیرد

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که برای ایجاد رونق در بازار تولید باید نظام بانکی در خدمت تولیدکنندگان قرار گرفته و بروکراسی های ادارای کنار گذاشته شود.

رئیسی : نظام پولی و بانکی باید اصلاح شود

رئیسی : نظام پولی و بانکی باید اصلاح شود

رئیس قوه قضائیه گفت: اگر نظام پولی و بانکی، نظام صادرات و واردات و نظام مالیاتی کشور اصلاح نشود، همین طور شاهد تولید پرونده‌های فساد اقتصادی خواهیم بود.