نظام قدیم

کنکور 99 با یک مصوبه جدید مواجه شد

کنکور 99 با یک مصوبه جدید مواجه شد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان کنکور سال 99 درخواست داشتند که بتوانند نظام آموزشی خود را برای امتحان انتخاب کنند که این حق به داوطلبان داده شد.