خواص نارنگی در طب سنتی چیست؟

خواص نارنگی در طب سنتی چیست؟

خواص نارنگی در طب سنتی چیست؟ نارنگي Tangerine – Mandarin نام علمی نارنگی Citrus Reticulata خانواده نارنگی Rutaceae نام عربی نارنگی: کونله خواص نارنگی در طب سنتی : گیاه شناسی...

نارنگی های موجود در بازار ایرانی هستند

نارنگی های موجود در بازار ایرانی هستند

1393/09/10 با توجه به مطرح شدن موضوعاتی مبنی بر ورود نارنگی پاکستانی به کشور و آلوده بودن آن به نوعی کرم کشنده، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران تصریح...