29 آوریل ، روز جهانی سگ راهنما

29 آوریل ، روز جهانی سگ راهنما

29 آوریل به عنوان روز جهانی سگ راهنما نامگذاری شده است تا اهمیت سگهای راهنما و کمک آنها در زندگی نابینایان را خاطر نشان کند.

15 اکتبر ، روز ﺟﻬﺎﻧﯽ نابینایان (ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ)

15 اکتبر ، روز ﺟﻬﺎﻧﯽ نابینایان (ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ)

15 اﮐﺘﺒﺮ ، 23 مهر روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

چشم نابینایان باشید

چشم نابینایان باشید

1393/11/13 محققان نوعی برنامه نرم‌افزاری جدید طراحی کرده‌اند که افراد نابینا را برای درخواست کمک، از طریق تماس ویدیویی به داوطلبان بینا متصل می‌کند. به گزارش آسمونی به نقل از...