شمار مصدومان زلزله در آذربایجان شرقی به 720 نفر افزایش یافت

شمار مصدومان زلزله در آذربایجان شرقی به 720 نفر افزایش یافت

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از افزایش شمار مصدومان زلزله شهرستان های سراب و میانه به 720 نفر خبر داد.