مکانیکی

بهترین فروشندگان تجهیزات آکوستیک

بهترین فروشندگان تجهیزات آکوستیک

صوت شناسی یا آکوستیک یکی از شاخه‌های علم فیزیک است و موضوع آن بررسی موج‌های مکانیکی در گازها، مایع‌ها و جامدها، از جمله نوسان‌ها، صدا، فراصوت و فروصوت است. آسمونی...

اسپشیال افکت، ویژوال و طراحی ‌های سینما

اسپشیال افکت، ویژوال و طراحی ‌های سینما

اسپشیال افکت، ویژوال و طراحی ‌های سینما که معمولا به عنوان جلوه های ویژه شناخته شده اند یکی از هنرهای حرفه ای در سینما است که برای فیلمبرداری صحنه های...