موجودات افسانه ای

موجودات افسانه ای در فرهنگ ایرانیان

موجودات افسانه ای در فرهنگ ایرانیان

موجودات افسانه ای موجوداتی تخیلی هستند که در ادبیات، افسانه ها و داستان های مردمان کشورهای گوناگون به آن ها برمی خوریم. در این بخش آسمونی موجودات افسانه ای در...

موجودات افسانه ای انسان نما

موجودات افسانه ای انسان نما

بعضی از موجودات افسانه ای، ریشه در سنن ملّی دارند و بعضی دیگر، احتمالاً در گذشته‌های دور، وجود داشته‌اند. به هر صورت، هر فرهنگی دارای تعداد زیادی از این موجودات...