اورژانس تهران با موتورلانس های ژاپنی تجهیز می شود

اورژانس تهران با موتورلانس های ژاپنی تجهیز می شود

به گزارش آسمونی:قرار است برای اولین بار 200 دستگاه موتورلانس وارداتی از کشور ژاپن، وارد ناوگان اورژانس تهران شود. یکی از مشکلات و چالش های پیش روی اورژانس کشور که...