مهدی زین الدین

زندگینامه شهید مهدی زین الدین

زندگینامه شهید مهدی زین الدین

نام و نام خانوادگی : مهدی زین الدینمتولد : 1338شهادت : 27 آبان 1363سمت : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامیزندگی : آسمونی : مهدی زین الدین یکی از فرماندهان سپاه...