مصاحبه توفانی گادوین منشا + ماجرای تختخواب خانه اش

مصاحبه توفانی گادوین منشا + ماجرای تختخواب خانه اش

گادوین منشا که این روزها در عجمان امارات توپ می زند، به حرف های علی خطیر در آخرین مصاحبه اش پاسخ داده است.