معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور

وردی‌نژاد به عنوان معاون سیاسی دفتر روحانی منصوب شد

وردی‌نژاد به عنوان معاون سیاسی دفتر روحانی منصوب شد

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حکمی فریدون وردی‌نژاد را سمت معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور منصوب کرد.