معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی

آمار نگران کننده از شیوع بالای فشار خون در کشور

آمار نگران کننده از شیوع بالای فشار خون در کشور

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی کشور، با تاکید بر اهمیت کنترل فشار خون در کشور، می گوید: در کشورمان میزان شیوع فشار خون نسبت به متوسط جهانی آن، بالاتر است.