معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

چند نمونه از داروهای کرونا تا 3 هفته دیگر وارد بازار می‌شود

چند نمونه از داروهای کرونا تا 3 هفته دیگر وارد بازار می‌شود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان‌ در حوزه تأمین داروی بیماران کرونایی هم خوب عمل کردند و چند نمونه از آنها به لیست دارویی کشور وارد شده و بقیه هم تا سه هفته دیگر به بازار می‌آید.

خروج دانشجویان داروسازی از ایران به صفر رسید

خروج دانشجویان داروسازی از ایران به صفر رسید

معاون علمی فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران در حوزه بیوتک بهترین است، گفت: در حال حاضر خروج دانشجویان داروسازی از ایران به صفر رسیده است.

معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از سازمان های دولتی ایران

معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از سازمان های دولتی ایران

معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از سازمان های دولتی ایران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از سازمان های دولتی ایران است. معاونت علمی و فناوری...