مسن

فشار خون استاندارد و نرمال و اعداد آن

فشار خون استاندارد و نرمال و اعداد آن

از شایع ترین اختلالات متابولیک فشار خون است که در گذشته افراد در سنین پیری بدان مبتلا می شدند اما امروزه به علت شیوه غلط زندگی این بیماری خود را...