مرکز فراهم آوری و پیوند اعضا وزارت بهداشت

رکورد اهدای عضو در فروردین شکست

رکورد اهدای عضو در فروردین شکست

به گزارش آسمونی:رئیس مرکز فراهم آوری و پیوند اعضای وزارت بهداشت گفت: فروردین ماه امسال شاهد بیشترین اهدای عضو از سوی افراد مرگ مغزی بودیم. ساناز دهقان در نشست خبری...