مرکز زلزله نگاری

مردم تهران نگران وقوع زلزله بزرگتر نباشند

مردم تهران نگران وقوع زلزله بزرگتر نباشند

رئیس مرکز زلزله نگاری مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی گفت: زلزله اخیر، پس لرزه زلزله 19 اردیبهشت ماه در دماوند بود.