آخرین جزئیات نحوه توزیع گوشت و مرغ منجمد برای تنظیم بازار شب عید

آخرین جزئیات نحوه توزیع گوشت و مرغ منجمد برای تنظیم بازار شب عید

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با توجه به ذخایر مناسب گوشت و مرغ منجمد، توزیع تا 15 فروردین سال 99 ادامه دارد.