مردی بدون سایه

شروع مونتاژ «مردی بدون سایه»

شروع مونتاژ «مردی بدون سایه»

شروع مونتاژ «مردی بدون سایه» هایده صفی‌یاری تدوین جدیدترین فیلم علیرضا رئیسیان را آغاز کرد . به گزارش آسمونی، تدوین تازه‌ترین فیلم علیرضا رئیسیان آغاز شده و هایده صفی‌یاری تدوین‌گر...