مرتضی نیک‌ نژاد

زندگینامه شهید مرتضی نیک‌ نژاد

زندگینامه شهید مرتضی نیک‌ نژاد

شهید مرتضی نیک نژاد در سال 1321 در جنوب شهر تهران در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد. او از نوجوانی تدین و تعهد وی همه را تحت تاثیر قرار می‌داد. وی پس از پایان دوره ابتدائی در بازار تهران به شغل گالش فروشی اشتغال داشت.