مدیر کل روابط عمومی و تبلیغات

مهار آتش سوزی حرم حضرت معصومه

مهار آتش سوزی حرم حضرت معصومه

مدیر روابط عمومی حرم حضرت معصومه(س)با اشاره به آتش سوزی درب 5 صحن امام رضا(ع) حرم حضرت معصومه(س) گفت: آتش سوزی به سرعت توسط خادمین حرم حضرت معصومه(س) و مامورین آتش نشانی مهار شد.