کتاب رمان مدیر مدرسه نوشته جلال آل احمد

کتاب رمان مدیر مدرسه نوشته جلال آل احمد

مدیر مدرسه نام یکی از رمان‌های جلال آل احمد نویسنده معاصر ایران است. آل احمد این رمان را در سال 1337 به چاپ رساند. در همین سال جلال نوشته دیگری...