مدیر عامل بورس تهران

حذف سود روزشمار بانکی به نفع بورس شد

حذف سود روزشمار بانکی به نفع بورس شد

به گزارش آسمونی:مدیرعامل بورس تهران گفت: با حذف سودهای روزشمار سرمایه های مردم بیشتر به سمت بازار سرمایه سوق داده و اثر آن در تولید دیده می شود. علی صحرایی...