محمود فرجامی

کتاب راننده تاکسی نوشته محمود فرجامی

کتاب راننده تاکسی نوشته محمود فرجامی

کتاب راننده تاکسی یکی از کتاب های طنز محمود فرجامی است که آسمونی در این مقاله به معرفی کتاب راننده تاکسی محمود فرجامی می پردازد. از شما عزیزان دعوت می...

بیوگرافی محمود فرجامی، مترجم کتاب بیشعوری

بیوگرافی محمود فرجامی، مترجم کتاب بیشعوری

محمود فرجامی نویسنده ایرانی است که کتاب معروف بیشعوری را ترجمه کرده است. اگر می خواهید با محمود فرجامی بیشتر آشنا شوید این مقاله آسمونی را تا انتها مطالعه نمایید...