جنجال ساخت مجسمه آزادی در عربستان

جنجال ساخت مجسمه آزادی در عربستان

شهرداری جده عربستان واقعیت آنچه در رسانه‌های اجتماعی درباره ساخت مجسمه آزادی در میدان "کورنیش سرخ" در این شهر ساحلی در غرب این کشور منتشر شده را توضیح داد.