محمد احمدی بافنده

افزایش ساعت حركت قطارها در دو روز پایانی پاییز

افزایش ساعت حركت قطارها در دو روز پایانی پاییز

به گزارش آسمونی: مدیرعامل شركت بهره برداری مترو تهران از افزایش ساعت حركت قطارهای مترو در شب های 29 و 30 آذر ماه خبر داد. به نقل از مدیریت ارتباطات...