محمدرضا رضائیان

دفترچه بیمه سلامت از بهمن ماه حذف می‌شود

دفترچه بیمه سلامت از بهمن ماه حذف می‌شود

به گزارش آسمونی:قائم مقام معاون آمار، فناوری، اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت گفت: دفترچه بیمه سلامت از بهمن ماه امسال از چرخه ارائه خدمات درمانی سراسر کشور حذف می...