مجید فراهانی

تشریح بودجه شهرداری تهران برای مقابله با کرونا

تشریح بودجه شهرداری تهران برای مقابله با کرونا

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران از اختصاص بودجه‌ای برای پوشش مواقع بحرانی در تهران خبر داد.

تا حرف از جوان‌گرایی زدیم،‌ احزاب به ما تازیدند

تا حرف از جوان‌گرایی زدیم،‌ احزاب به ما تازیدند

عضو ارشد حزب ندای ایرانیان گفت: زمانی که ما صحبت از جوان‌گرایی کردیم متهم شدیم و احزاب به ما تازیدند.

نقاط ضعف کابینه احتمالی از دید یک فعال سیاسی اصلاح‌ طلب

نقاط ضعف کابینه احتمالی از دید یک فعال سیاسی اصلاح‌ طلب

به گزارش آسمونی , رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت : مهمترین ضعف کابینه احتمالی این است که هیچ زنی حضور ندارد. مجید فراهانی رئیس شورای مرکزی حزب ندای...