مجمع عمومی سازمان ملل

اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل معرفی شدند

اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل معرفی شدند

مکزیک، هند، ایرلند و نروژ به عنوان اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شدند.

سازمان ملل رسما از اسرائیل خواست اراضی جولان را ترک کند

سازمان ملل رسما از اسرائیل خواست اراضی جولان را ترک کند

مجمع عمومی سازمان ملل پس از تصویب قطعنامه‌ مربوط به ارتفاعات اشغالی جولان، رسما از رژیم اشغالگر اسرائیل خواست جولان را ترک کند.