24 ذی الحجه ، روز مباهله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

24 ذی الحجه ، روز مباهله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

در اغلب کتاب‌های دینی و تاریخی، روز بیست و چهارم ذی‌الحجه روز مباهله نام دارد، ماجرای روز مباهله از 51 طریق روایت شده است. شرح مختصر واقعه مباهله مباهله پیامبر...

قضیه مباهله پیامبر (ص) با مسیحیان

قضیه مباهله پیامبر (ص) با مسیحیان

رویداد مباهله از رویدادهای صدر اسلام است که طرفین این رخداد، پیامبر (ص) و مسیحیان بودند. در مورد واقعه مباهله چقدر اطلاعات دارید؟ برای آشنایی بیشتر با قضیه مباهله پیامبر...