چند ماه سکونتِ پرتنش آقای میلیاردر در کاخ سفید

چند ماه سکونتِ پرتنش آقای میلیاردر در کاخ سفید

به گزارش آسمونی:رییس جمهور پرحاشیه ایالات متحده طی چندماه سکونت در کاخ سفید با صدور فرمان ها و انتشار توئیت های جنجالی، روزهای پر تنشی را برای دولت آمریکا رقم...