مالیات مشاغل

اعلام مالیات عملکرد مشاغل در سال 97

اعلام مالیات عملکرد مشاغل در سال 97

سرپرست سازمان امور مالیاتی مالیات مقطوع عملکرد سال 97 برخی صاحبان مشاغل را جهت تسهیل در وصول مالیات اعلام کرد.