پایان فراق 31 ساله ی مادر شهید در معراج شهدا

پایان فراق 31 ساله ی مادر شهید در معراج شهدا

خانواده شهید محمدرضا پیرهادی در معراج الشهدا با پیکر عزیز خود وداع کردند.