قول و قرار

روانشناسی ، قول ازدواج

روانشناسی ، قول ازدواج

به نام یگانه عالم هرگز پیش از شناخت و آشنایی کامل و حتی پیش از اینکه شرایطتان از هر جهتی فراهم نشده هیچگاه جلوتر به فرد مورد علاقه خود قول...