قلدری اینترنتی

جلوگیری از قلدری های مجازی با به روز رسانی جدید اینستاگرام

جلوگیری از قلدری های مجازی با به روز رسانی جدید اینستاگرام

اینستاگرام اعلام کرده که هم اکنون در حال آزمایش چند قابلیت جدید برای مقابله با قلدرهای مجازی و جلوگیری از اهانت‌های مجازی است.