آموزش کامل جهت یابی درطبیعت

آموزش کامل جهت یابی درطبیعت

همانطور که می دانید بخش عظیمی از جنگل های ایران در شهرهای شمالی هستند و یکی از دلایلی که بسیاری از افراد این شهرها را برای مسافرت انتخاب می کنند...