اتهام قتل غیرعمد برای جوان پورشه سوار

اتهام قتل غیرعمد برای جوان پورشه سوار

‌دادستان اصفهان گفت: نتایج اولیه تحقیقات مقدماتی پرونده پورشه با آنچه در فضای مجازی منتشر شده متفاوت است.