موزیک فیوژن یا تلفیقی چیست؟

موزیک فیوژن یا تلفیقی چیست؟

موزیک فیوژن یا تلفیقی چیست؟ به گزارش آسمونی موسیقی تلفیقی(فیوژن) گونه‌ای از موسیقی که نتیجه تلفیق دو یا چند فرهنگ موسیقایی است. موسیقی تلفیقی ترجمه اصطلاح موسیقی فیوژن است که...