فیلم رونا مادر عظیم

جایزه آسیا پاسیفیک برای سینمای ایران

جایزه آسیا پاسیفیک برای سینمای ایران

مراسم پایانی سیزدهمین دوره جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک در استرالیا با کسب یک جایزه برای فیلم «رونا مادر عظیم» برگزار شد.