فروزنده خداجو

افسانه هایی از شاهنامه

افسانه هایی از شاهنامه

کتاب افسانه‌هایی از شاهنامه نوشته‌ی «فروزنده خداجو» است. کتاب شامل داستان‌هایی با عنوان‌های «سیمرغ، ضحاک ماردوش، رستم و سهراب، افسانه آب حیات، رویین تن، و خون سیاوش» است. آسمونی در...