کاهش پخش تیزرهای فرهنگی پلیس راهور در رسانه ملی

کاهش پخش تیزرهای فرهنگی پلیس راهور در رسانه ملی

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: پخش تیزرهای فرهنگی و آموزشی پلیس راهور در رسانه ملی کمرنگ شده است.