فرهاد حمزه لویی

آخرین جزئیات مرگ 2 دانشجوی علوم پزشکی

آخرین جزئیات مرگ 2 دانشجوی علوم پزشکی

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره مرگ 2 دانشجوی پزشکی و داروسازی این دانشگاه توضیح داد.