فرمانده کل ارتش

پیکرهای شهدای حادثه ناوچه کنارک جهت انجام آزمایش DNA به تهران منتقل شدند

پیکرهای شهدای حادثه ناوچه کنارک جهت انجام آزمایش DNA به تهران منتقل شدند

پیکرهای شهدای سانحه شناور کنارک جهت انجام آزمایش DNA توسط پزشکی قانونی و طی روال قضایی مربوطه به تهران منتقل شدند.

ادوات ارتش توانایی مقابله با هر دشمنی را دارد

ادوات ارتش توانایی مقابله با هر دشمنی را دارد

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه ادوات ارتش توانایی مقابله با هر دشمنی را دارد، گفت: ما از دشمنان دعوت نمی‌کنیم ولی اگر آنها می‌خواهند متوجه به روز بودن تجهیزات ما شوند، می‌توانند امتحان کنند.

فرمانده ارتش : تکیه ما صرفاً بر دفاع نخواهد بود

فرمانده ارتش : تکیه ما صرفاً بر دفاع نخواهد بود

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه «ما شروع کننده هیچ جنگی نبوده‌ایم و نیستیم اما تکیه ما صرفا بر دفاع نیست»، اظهار کرد: قدرت هجومی و توان ضربه زدن ما بعد از شروع حمله متجاوزان ویران کننده و پشیمان کننده خواهد بود.