ثبت رشت به عنوان شهر خلاق خوراک جهان / چالش‌ها و مزایا

ثبت رشت به عنوان شهر خلاق خوراک جهان / چالش‌ها و مزایا

مسئول فنی ثبت پروپوزال شهر خلاق رشت، درباره اتفاقات خوب پس از ثبت جهانی رشت به عنوان شهر خلاق غذا گفت.