غزاله علیزاده

بیوگرافی غزاله علیزاده ، نویسنده ایرانی

بیوگرافی غزاله علیزاده ، نویسنده ایرانی

غزاله علیزاده یکی از نویسندگان ایرانی است که رمان خانه ادریسی ها از مهمترین و معروف ترین آثار وی می باشد. آسمونی در این بخش بیوگرافی غزاله علیزاده را منتشر...