بدترین جمله ای که خواسته یا ناخواسته از دهانتان بیرون می آید چیست

بدترین جمله ای که خواسته یا ناخواسته از دهانتان بیرون می آید چیست

به نام یگانه عالم من همینم که هستم این بدترین جمله ایست که هیچگاه نباید آن را خواسته یا ناخواسته به کار ببرید، زیرا در این جمله غرور،لجبازی،خودرای بودن وجود...

زندگی شادتر

زندگی شادتر

به نام یگانه عالم از نظر جامعه شناسان برای داشتن زندگی شادتر نیاز به رعایت چند نکته می باشد: گهگاهی بیشتر به خانواده و اقوام خویش زنگ بزنید و با...

پیامکهایی درباره غرور و خودخواهی

پیامکهایی درباره غرور و خودخواهی

بمیــــرم منفهمیدم نمی مانی دیدم می روی رفتیباز هم ایستاده ام نگاه میکنمآخرم میکشد مرا این غرور لعنتی   ********************   دیـگـــر نه اشـکـــهایم را خــواهـی دیــدنه التـــمـاس هـــایم راو نه احســـاســات...