علی اکبر جنگجو

هیچ موردی از کروناویروس در خمینی شهر دیده نشده است

هیچ موردی از کروناویروس در خمینی شهر دیده نشده است

رئیس بیمارستان 9 دی منظریه گفت: تا این لحظه هیچ مورد اثبات شده ای در خمینی شهر مبنی بر ابتلا به کرونا نداشته ایم.