علی اصغر فانی

آموزش و پرورش بدون معلم تعطیل است

آموزش و پرورش بدون معلم تعطیل است

وزیر پیشین آموزش و پرورش گفت: اگر معلم نداشته باشیم، آموزش و پرورش تعطیل است. یعنی مهم‌ترین زیرنظام‌های آموزش و پرورش، معلم است.