عفت

تعریف و جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

تعریف و جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

مدعی‌العموم می‌تواند در جرائم خلاف عفت عمومی شخصا براساس قانون مجازات اسلامی به این دست از جرائم ورود کند. آسمونی در این بخش به تعریف و جرائم علیه عفت و...